Професия front-end програмист
през погледа на един front-end програмист

HTML

HTML

DOM елементи
Семантика

CSS

CSS

Selectors, specificity
Styling, box model, layout

JavaScript

JavaScript

Основи на програмирането
Работа с DOM
Browser APIs

1.HTMLCSSJavaScript
1.HTMLCSSJavaScript
2.A11YResponsive designFramework
Tooling
1.HTMLCSSJavaScript
2.A11YResponsive designFramework
Tooling
3.МетодологииPatterns
Architecture
1.HTMLCSSJavaScript
2.A11YResponsive designFramework
Tooling
3.МетодологииPatterns
Architecture
styled-components
atomic design
TypeScript
React
Node
1.HTMLCSSJavaScript
2.A11YResponsive designFramework
Tooling
3.МетодологииPatterns
Architecture
styled-components
atomic design
TypeScript
React
Node

FE програмист 2022

⚠ HTML

⚠ CSS

⚠ JavaScript

Няма пряк път?

Няма пряк път?

Интервютата

Защо React е толкова популярен?

Защо React е толкова популярен?

Отговори:

Още React

Преход към основите

Бонус точки

Екипни въпроси

... FE програмист ползва "счупено" API

... FE програмист ползва "счупено" API

... FE програмист ползва "счупено" API

... FE програмист ползва "счупено" API

Въпроси към мен?

Въпроси към мен?

Въпроси към мен?

Въпроси към мен?

Край

https://krasimir.dev
https://daskalo.dev

Slides:
https://varnaconf2022.vercel.app/